Tæller

 

Til forsiden

 

To tidligere medlemmer af Løkken frikirke tømte ulovligt kirkens kassebeholdning på 

kr. 40.000,- over på deres egen private konto. Efterfølgende tilbageholdt de beløbet over et år, på egen advokats lukkede konto. Dommen blev afsagt onsdag d. 8. maj og de to tiltalte dømt som den tabende part.

 

De afgav forklaring i retten d. 24. april. Ifølge deres vidneudsagn havde de et tæt samarbejde med Missionsforbundet. De var blevet indkaldt til flere møder med Missionsforbundet, forklarede de i retten. 

På et af disse møder havde den planlagte tømning af Løkken Frikirkes kassebeholdning været på dagsordenen. Men i følge de to omtalte personer, så ønskede Missionsforbundet ikke, at modtage beløbet på egen konto. De forklarede, at hvis Løkken Frikirke lukkede, ville Missionsforbundet overtage den deponerede kassebeholdning. 

Det første forligs-forslag fra de to personer var, at Missionsforbundet skulle modtage halvdelen af beløbet, og resten tilbageføres til Løkken Frikirke.

 

Ledelsen i Løkken Frikirke er rystede over, at Missionsforbundet, har været indblandet i den ulovlige tømning af kirkens kassebeholdning. ”Vi i Løkken Frikirke havde ikke kendskab til de hemmelige møder i mellem de to tidligere medlemmer og Missionsforbundet. Vi mener den skjulte dagsorden har været at tvangslukke kirken” udtaler ledelsen i Løkken Frikirke. 

 

Ledelsen i Missionsforbundet, har indrømmet hemmeligt møde, med de to tidligere medlemmer af Løkken Frikirke. Det skete på repræsentantskabsmødet 2018. På det hemmeligholdte møde, lavede de aftaler og lagde en strategi, ifølge Missionsforbundets egen forklaring. Mødet blev afholdt før den første kontakt fra Missionsforbundet til ledelsen i Løkken Frikirke (se bilag 1)

Missionsforbundets formand Finn Kier-Hansen har skrevet en mail til Apostolsk Kirke d. 16.03.2018. I mailen, omtaler han et møde med Heine og Heine, hvor dagsordenen var den planlagte tømning af Løkken Frikirkes kassebeholdning. Og de snakkede om placeringen af LFs kassebeholdning (se bilag 2)

Den ene af de to tiltalte, Heine Gjerløv, afgav vidneforklaring om deres møder med Missionsforbundet, i Hjørring ret d. 24. april 2019. Han bekræftede at ”vi var blevet indkaldt til flere møder med Missionsforbundet”. Han bekræftede også, i sin vidneforklaring, en dialog med Missionsforbundet, om placeringen af den planlagte tømning af LFs kassebeholdning. 

 

Bilag 1: Lydfiludskrift fra Missionsforbundets repræsentantskabsmøde 2018 ved Rasmus Elkjær:

John Nielsen og Finn Kier-Hansen forelægges en mængde mails, som skal underbygge den påstand, at der noget helt galt i ledelsen for Løkken Frikirke. Og der peges på præsten, ledelsesstil og struktur som hovedproblemet. Det besluttes på baggrund af de meget hårde anklager, synes vi, imod menighedens ledelse, at vi følger op på dette møde, med kasserer og den interne revisorer, ugen efter, og John Nielsen og Fin Kier-Hansen beslutter herefter straks, at indkalde til et møde med Løkken Frikirkes ledelse, for at få klarhed over en meget ensidig fremstilling og for at kunne være til hjælp.

Ledelsen i Løkken Frikirke mener:

Første henvendelse fra John Nielsen, til menigheden, er en svar-mail på noget den interne revisor for 2018 Heine Gjerløv skriver til ledelsen. I den interne mail til ledelsen i Løkken Frikirke har Heine Gjerløv tilføjet John Nielsen på maillisten. Det er meget usædvanligt og er ikke brugt før, at et ledelsesmedlem, tilføjer Missionsforstanderen til maillisten. Vi i ledelsen opfattede det som forud aftalt spil. John Nielsen reagerer så på mailen og tilbyder ledelsen, en upartisk og neutral mægling, som Missionsforstander. Men han nævner ikke, at der forud har været et møde, med to personer (kasserer og intern revisor). Dermed er tilgangen fra John Nielsens side uærlig, partisk og lusket, mener vi i ledelsen for Løkken Frikirke.  

Bilag 2: Mail til Apostolsk Kirke fra Finn Kier-Hansen d.16-3-2018

Missionsforbundets ledelse har løbende været i mundtlig dialog med Heine og Heine. Vi har forsøgt at rådgive Heine og Heine til at undlade tiltag, som kan optrappe konflikten. Eksempelvis gjorde vi tydeligt mundtligt opmærksom på, at overførsel af menighedens midler til en spærret konto hos Søren Kokkenborg ville være at opfatte som en eskalering af konflikten. Derfor frarådede vi mundtligt, at dette skete, idet vi samtidig mundtligt erkendte, at vi jo ikke kunne forhindre det.

 

På ovenstående mail fremgår det at:

Missionsforbundet havde en løbende dialog/møder med Heine Gjerløv og Heine S. Pedersen. Og den omtalte ”dialog” i mailen var før tømningen af Løkken Frikirkes kassebeholdning

Der var et møde hvor tømningen af LKs kassebeholdning var på dagsordenen ” gjorde vi tydeligt mundtligt opmærksom på, at overførsel af menighedens midler til en spærret konto hos

Søren Kokkenborg ville være at opfatte som en eskalering af konflikten.” Bare det faktum at mødet har fundet sted og at man har diskuteret/planlagt en tømning af LFs kassebeholdning er rystende…

Missionsforbundet vidste inden tømningen, at det ville ske, men har intet gjort for at forhindre den ulovlige handling ”idet vi samtidig mundtligt erkendte, at vi jo ikke kunne forhindre det.”

Missionsforbundet skriver her at de på mødet forinden har gjort det klart for Heine Gjerløv og Heine S. Pedersen at de ”ikke kunne forhindre det”. Det er en åbenlys opbakning til tømningen af LFs

kassebeholdning (skrevet på et diplomatisk sprog).

Missionsforbundet burde sige nej til mødet. Og de kunne bare ringe til Løkken Frikirke og advare om den forestående handling. Så Missionsforbundet lyver når de efterfølgende i maile

påstår at de ikke kunne forhindre den forestående tømning af LFs kassebeholdning. Og at de på skrift efterfølgende påstår, at de har frarådet den ulovlige handling, er et forsøg på skjule

deres medvirken og indblanding.

 

 


-